venres, 27 de febreiro de 2015

Procedemento de Admisión e matrícula curso 2015/2016

A admisión é necesaria nos seguintes casos: 
-cambio de centro 
-se no centro de adscrición a demanda de prazas é superior ás vacantes dispoñíbeis. 
-solicitude por primeira vez dun posto escolar