xoves, 18 de xuño de 2015

MATRÍCULA

O período de matrícula abre o vindeiro LUNS 22  de xuño. Sendo necesaria a seguinte documentación:

  1. Impreso de formalización de matrícula.
  2. ficha de datos do alumno e familia.
  3. Cuestionario para as familias sobre a lingua materna.
  4. Autorización para o uso da imaxe.
  5. Opción ensinanza relixiosa-atención educativa.
  6. Certificación médica do neno/da nena.
  7. Fotocopia da tarxeta sanitaria.
  8. 2 fotos tamaño carné
  9. Certificado de empadroamento actualizado
  10. Fotocopia do DNI do alumno/alumna ou do libro de familia (folla dos titulares e folla cos datos dos nenos, IMPRESCINDIBLE presentar orixinal)
* Os documentos 1 - 5 (inclusives) son aportados polo centro.

O prazo de matrícula remata o 30 de xuño.