martes, 26 de xaneiro de 2016

Sorteo

A premiada coa cesta de produtos de Nadal, tirou a papeleta premiada. Por este motivo, realizouse de novo un sorteo en Consello Escolar (directora de centro +  representante de nais e pais + representante do concello) participando as familias. A premiada foi a familia da alumna Noa Santamaría Castrelo.


Procedemento de admisión 2016/2017

O próximo 1 de febreiro inícianse os trámites do procedemento, coa reserva de praza no centro de adscrición.

Información para o alumnado de 6º  de EI (5 anos) que continúe a Educación Primaria no centro de adscrición CEIP Praia Xardín.

Orde do 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión.

Artigo 10.

2. O alumnado que pretenda continuar estudos no centro de adscrición CEIP Praia Xardín, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar no centro EEI de Saltiño o modelo normalizado que se publica como anexo I  da presente orde (dispoñible no centro) entre os días 1 e 15 de febreiro. 


Artigo 11. Suposto de que haxa prazas suficientes.

1. Cando os postos escolares dispoñibles no centro de adscrición (CEIP Praia Xardín) sexan suficientes para satisfacer a demanda existente, publicarase no taboleiro de anuncios deste centro e comunicaráselle ao centro de orixe EEI de Saltiño. 

2. Neste caso, a reserva adquirirá carácter vinculante e será incompatible coa presentación de solicitude de admisión noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión

3. A presentación de solicitude de admisión noutro centro estando vinculado por reserva ao CEIP Praia Xardín, terá a consideración prevista no artigo 34.1.b) desta orde para os efectos de perda da prioridade. 

4. Este alumnado deberá formalizar a matrícula en xuño no CEIP Praia Xardín.

Artigo 12. Suposto que a demanda sexa superior ás prazas

1. Cando no centro CEIP Praia Xardín o número de postos escolares dispoñibles non sexa suficiente para satisfacer a demanda existente, comunicarase esta circunstancia ao alumnado afectado mediante a súa publicación no taboleiro de anuncios dos centros CEIP Praia Xardín e EEI de Saltiño.

 2. O alumnado afectado deberá presentar a solicitude de admisión no centro de adscrición do 1-21 de marzo, e posteriormente presentarán a documentación xustificativa dos criterios de baremo no prazo sinalado no artigo 17.1.

luns, 25 de xaneiro de 2016

Entroido 2016

Este curso para o Entroido o centro organizou as seguintes actividades durante toda a semana:


Cada día da semana terá unha temática distinta. Primeria semana de febreiro:

  • LUNS 1: levar un sombreiro de disfrace.

  • MARTES 2: vir disfrazado da casa (de calquera temática). Único requisito, que sexa cómodo para poder desenvolver a xornada con normalidade.

  • MÉRCORES 3: nesta ocación, vir disfrazados con perruca.

  • XOVES 4: tal como se indica na foto, vir co rostro pintado da casa.


Trátanse de actividades para disfrutar os nenos e nenas destas datas festivas, que para adaptarse as ocupacións das familias, poden ser durante toda a xornada ou tan só en xornada de mañá ou tarde.

Grazas pola vosa participación.

NON HAI CLASE

Comunícovos que NON HAI CLASE  os días 8,9 e 10 de febreiro. Retómanse as clases o xoves 11.