xoves, 23 de xuño de 2016

Matrícula aberta

Prazo: do 20 ao 30 de xuño.

Documentación necesaria:
  1. Impreso de formalización de matrícula (a disposición no centro)
  2. Autorización uso da imaxe (a disposición no centro).
  3. Ficha de datos do alumno (a disposición no centro).
  4. Certificación médica do neno/ da nena.
  5. Fotocopia da tarxeta sanitaria.
  6. 2 fotos tamaño carné.
  7. Certificado de empadroamento actualizado.
  8. Fotocopia do DNI do alumno/alumna ou do libro de familia (folla dos titulares e folla cos datos do neno/nena, IMPRESCINDIBLE presentar orixinal.

Ningún comentario:

Publicar un comentario